Zvanična stranica
 
 

TAMRON SP AF 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1

Fokalna duzina 90
Maksimalni otvor blende F/2.8
Minimalna razdaljina objekta[m] 0.29
Maksimalni odnos uvećanja 1:1 (f=200mm, MFD 0,95m)
Veličina filtera [mm] 55
Težina [g] 400
Serijski broj 272E
Broj elemenata 9-10
Ugao gledanja 27
Br. lopatica dijafragme 9
Minimalni otvor blende F/32
Prečnik x  Dužina [mm] 71.5 x 97
Dostupne boje Crna

Legendarni 90mm makro

Legendarni 90mm F2.8 je razvijan i poboljšavan tokom 30 godina, pa stoga poseduje dugu tradiciju u okviru serija super performansi. Ovaj lagani makro-objektiv super performansi pruža 1:1 uveličavajući odnos i precizne fotografije lepo zamagljene pozadine koje čine da se modal ističe.

Verzija Di je prilagođena zahtevima digitalnih SLR kamera dok karakteristični višeslojni premaz optimizuje neplanirana osvetljenja. Tamron 90mm se često zove " Portret makro ", jer je fokalna dužina idealna za slikanje portreta. Nova verzija može biti korišćena i na 35mm kamerama

* Ovaj objektiv pripada klasi Super performansi ( SP)

** ( SP) klasa Tamron objektiva se razlikuje po visokom optičkom i mehaničkom kvalitetu.

Napomena: 90mm je sada dostupan i sa ugrađenim motorom.Oznaka "Di" (Digitalli Integrated Design) označava generaciju objektiva, koji su posebno prilagođeni višim zahtevima digitalnih SLR fotoaparata (APS-C i puni okvir).

Karakteristike i funkcije

Pruža vrhunski kvalitet slike
The optical design of this lens uses a high-performance XLD (Extra Low Dispersion) element, which is manufactured out of a special glass with an extremely low refractive index. The refractive index describes the ability of the lens to split a light beam into its spectral colours. The dispersive properties are even lower than standard LD lenses and are at a level similar to fluorite.

Optički dizajn ovog sočiva koristi element XLD (Extra Low Dispersion) visokog performansa, koji je proizveden iz specijalnog stakla sa ekstremno niskim indeksom refrakcije. Indeks refrakcije opisuje sposobnost objektiva da podeli svetlosni snop u svoje spektralne boje. Disperzivna svojstva su čak niža od standardnih LD sočiva i na nivou sličan fluoritu.

The XLD lens in combination with the LD element delivers the highest contrast and brilliance. This effectively prevents the problem of chromatic aberration in telephoto photography and delivers a high level of sharpness even in the peripheral regions. The result is a lens that effectively compensates for axial chromatic aberration and magnification aberration throughout the entire zoom range and guarantees the highest resolution and brilliance for your pictures.

XLD objektiv u kombinaciji sa LD elementom pruža najviši kontrast i sjaj. Ovo efikasno sprečava problem hromatske aberacije u telefoto fotografiji i pruža visok nivo oštrine čak i u perifernim područjima. Rezultat je objektiv koje efikasno kompenzuje aksijalnu hromatsku aberaciju i aberaciju uvećanja tokom potpunog zumiranja i garantuje najvišu rezoluciju i sjaj za vaše slike.

Macro 1:1
This lens offers a 1:1 magnification ratio to enable you to focus in on even the smallest details. It is thus ideal for close-up photos of animals and plants, as well as for still life photography. As a result of the excellent image quality and high luminosity, the macro lens has also proved a popular choice for portrait photography.

Ovaj objektiv nudi razmeru uvećanja od 1: 1, što vam omogućava da se fokusirate čak i na najmanje detalje. Zbog toga je idealan za fotografisanje velikih fotografija životinja i biljaka, kao i fotografija mrtve prirode. Kao rezultat daje slike odličnog kvaliteta i visoke sjajnosti,takođe makro objektiv se pokazao kao dobar izbor za portretnu fotografiju.